Kontakt

Milan Nevrla

Hrabůvka 1, Hranice

+420 720 202 514

mnevrla@seznam.cz

Kontaktní formulář


Ochrana osobních údajů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro naši vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Vytvořte si webové stránky zdarma!